Hollandse landschappen met een weidse horizon

Beeldend kunstenaar Elizabeth Koning vervaardigt portretten en kinderportretten in opdracht. Een nieuw portret in oude traditie. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om landschapsschilderingen: denk maar eens aan de typische Hollandse landschappen met een weidse horizon en prachtige wolkenformaties. Elizabeth Koning combineert met haar fotowerken de stijl van de Hollandse landschapsschilders uit de 17de eeuw met de portretkunst van het Maniërisme, Bronzino, Holbein. Haar werken vallen op door een elegante, eigen stijl. Puur, kwetsbaar, verstild en doortastend, met een nauwgezette aandacht voor detail. Elizabeth Koning is een kunstenaar die in haar portretten en kinderportretten het accent legt op de zuivere emotie. Het gaat daarbij niet zozeer om voorspelbare, emoties waar onze samenleving en het nieuws vol van zijn, maar om de verstilde expressie van mensen. Haar portretten worden met zeer veel aandacht gefotografeerd en worden als vanzelf met veel aandacht bekeken. Verstild, sober, in een bijna geschilderde omgeving.

Het lijkt een tocht door de kunstgeschiedenis, soms chronologisch soms plots heen en weer springend in de tijd. Iconen uit onze onbewuste wereld, die haar persoonlijke beeldtaal dragen. Het portret pakt je en doet emotie oproepen. Je bekijkt het eerst van veraf en komt dan steeds dichterbij zodat je als het ware kunt zien dat de foto een huid heeft. Dat is voelen met je ogen. Elizabeth Koning combineert pure Hollandse wolkenluchten met de Hollandse en Italiaanse portretkunst. Ze hebben iets weg van de renaissanceportretten van Rafaël, Holbein. Tegelijkertijd komen ook de Hollandse landschapsschilders als Jacob van Ruisdael en Cornelis Vroom in herinnering. In de zeventiende eeuw komt de kinderportretschilderkunst in West-Friesland tot grote bloei. Schilders als Jan Claesz en Jan Albertsz. Rotius maken er hun specialisme van.

Voor haar portretten gebruikt ze dezelfde techniek als de Italiaanse meesters uit de renaissance. Zoals de oude meesters in de tempera techniek legt ze laagje over laagje tot de juiste kleur is bereikt– alleen schildert koning met pixels in plaats van verf. Het levert een intrigerende ontmoeting op tussen beeld en het zelve. Zij ontwikkelt een rustige stijl met als doel "met een nieuwe blik te kijken naar onze eigen wereld, de mooie elementen te zien bewonderen en deze lief hebben".

Haar portretten ontstaan dan ook achter de lens en het beeldscherm. "Het beeld, de gebeurtenissen en herinneringen enten zich als het ware aan het portret. Het portret is onbevooroordeeld dat recht doet aan het individu. Ze stralen rust uit. Je kunt er heerlijk bij wegdromen. Elizabeth Koning laat zich inspireren door de persoon voor zich. Ze werkt gedetailleerd, vaak gecombineerd met een losse, impressionistische toets. " Stap voor stap en laag over laag, tot het ultieme eindresultaat". "Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid." Zij benadert iedere opdracht als een uniek kunstwerk. Elizabeth Koning verwierf met name bekendheid met haar autonome werk van kinderen. Daarnaast heeft zij ook veel schrijvers, politici, cabaretiers en kunstenaars geportretteerd. Haar werk is opgenomen in vele (museum) collecties.
Walvisvangst bij de kust van Spitsbergen

Amsterdam

Amsterdam

Each of Koning’s photographs are
instantly recognisable, her style is
celestial, abstract and suitably
figurative. She is a photographer
who wants to tell a story and she
whisks the viewer on an excursion
through art history. Occasionally
chronologically and at others,
seemingly swiftly bounding
through time.

The wrapping horizon and surrounded by cloudy skiesCHILDREN AS ART - The photographs of Elizabeth Koning testify of intensive, old-fashioned labour. You’ll see portraits of both adults and children, grown still, soberly, in almost painted surroundings. It seems like an excursion through art history, sometimes chronological, sometimes suddenly leaping in time. Icons of our unconscious world, that carry my personal picture language. The portraits have been photographed with a great deal of consideration and they are automatically examined with much attention. The persons seem very lifelike, because I slightly make use of the sfumato technique amongst other things, but also because they are extremely realistically photographed, with all the details of the genuine face, wrinkles not excluded. They seem like renaissance portraits, Bellini, Rafael, Holbein. But at the same time painters like Co Westerik or Pyke Koch come into memory.She use the technique of the perspective well. It remains a Dutch signature.

The wrapping Italian horizon has been moved to the level of the Low Countries. The model is surrounded by cloudy skies, which in their full Dutch scope, give a spiritualised dimension. The landscape has been immersed in an estranged transparent atmosphere, like we can still contemplate from the towers in Tuscany nowadays. The work itself is best compared with the tempera art of painting, a method of painting in which pigments are mixed with an emulsion of water and egg yolk, used a lot in the Italian art of the fourteenth and fifteenth century, for both panel paintings and fresco. Tempera colours are bright and transparent, although there is little time to mix them because the paint dries really fast. Fluent transitions between colours are created by adding lighter and darker dots or lines to a dried up painted area.

Oil or beeswax gives it a silky shine.The portrait takes you in, it will bring on emotions. At first you examine it remotely and when you move closer towards it, you can see that the photograph has a skin as it were. It is like touching with your eyes. Such as the old masters did with the tempera technique, she will put on layer by layer until the exact sober colour has been achieved. Because of this the photograph will obtain a velvet like, highly brilliant effect. She developed a tranquil style, within the Dutch photography. Although her technique is contemporary, she didden’t join the mainstream. She want the models to be as clean as possible. She gives clothing recommendations in advance and she das the hair herself. Then I start to take the photographs. There are many windows and there’s studio lighting and that combination works really well. At that moment she still isn’t completely influenced by what it will become later on. After that, things will go instinctively. Actually she's moulding the model and I want to reach for something that will touch emotions aesthetically, accentuate the best features of someone physically. Although all portraits show a character of their own, they nevertheless have become timeless.

Elizabeth Koning paint with pixels: portraits of adults, adolescents and children. It’s being built layer by layer. Sometimes elements will remain unused until I’ve found the right composition. Finally it will be printed in the laboratory, a master print. This print will be pasted on aluminium foil according to a special procedure and will be fixated between a highly glossed perspective, so the artefact can be placed tightly on the wall with two simple screws. Recently a professor, Erasmus MC, has bought two photo's for his art collection. In all surroundings it’s a great surprise what the effect will be. But however it will turn out, people will remain my most important subject.

using allyou.net